Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2013

alittlebitmore
19:00
alittlebitmore
18:59
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
alittlebitmore
18:57
"O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to rzeczy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, które wrogowie chcieliby ci skraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje nie wyjawiona nie z powodu braku słuchacza, lecz braku zrozumienia." 
— S. King, "Ciało"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaburial burial
alittlebitmore
18:56
6540 70bf
It smells GOOD
Reposted fromdobry dobry viaviceer viceer
alittlebitmore
18:55
1711 c105
DTBL
alittlebitmore
18:53
18:52

Reposted frominspired inspired viagwiazdeczka gwiazdeczka
alittlebitmore
18:50
Be polite, be professional, but have a plan to kill everyone you meet.   
— USMC
Reposted fromczinok czinok viamefir mefir
alittlebitmore
18:48
Z uniesień pozostało mi uniesienie brwi, ze wzruszeń - wzruszenie ramion.
Reposted fromkonwalia konwalia viamefir mefir
alittlebitmore
18:46
1705 40c6
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
alittlebitmore
18:45
2220 0d90
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
alittlebitmore
18:44
3445 ea28
Reposted fromsonaive sonaive viamefir mefir
alittlebitmore
18:44
8485 01b8
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
alittlebitmore
17:51
6457 a660
Reposted fromIriss Iriss viaRachmaninowowa Rachmaninowowa
alittlebitmore
17:48
chodź przytul mnie, obejmij mnie
bo bez ciebie jest mi źle
— Mikromusic
Reposted frominpassing inpassing vianataliana nataliana
alittlebitmore
17:47
6601 0f93 500
Reposted frominpassing inpassing viathisnonsense thisnonsense
alittlebitmore
17:46
6793 60cf
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viapouler pouler
alittlebitmore
17:46
6217 f59a
Reposted fromretaliate retaliate viathisnonsense thisnonsense
alittlebitmore
17:44
Reposted fromsiostra siostra viamefir mefir
alittlebitmore
17:44
5768 cf64
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...