Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2013

alittlebitmore
17:43
5755 d5ae 500
wow. want do sth like that! *__*
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamefir mefir
alittlebitmore
17:43
5532 e126
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir
17:42


Submitted by Starlights husband
Reposted frominspired inspired viamishasta mishasta
alittlebitmore
17:41
17:40

October 12 2012

alittlebitmore
18:41
3284 0423
alittlebitmore
18:39
Jestem nietaktowna, bezczelna i czasami coś pierdolnę. I nie umiem tego zmienić.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaconsequence consequence
alittlebitmore
18:39
1931 7a2d
Reposted fromretaliate retaliate viaconsequence consequence
alittlebitmore
18:38
6818 2ef1
Reposted fromtrickster trickster viaTeerea Teerea
alittlebitmore
18:38
Harry is the biggest third wheel in the history of life.
Reposted fromolewka olewka viaTeerea Teerea
alittlebitmore
18:18
Bachelorette via martymcphly
Reposted fromlugola lugola viakateistrue kateistrue
alittlebitmore
18:18
5662 d183
Reposted frommorgai morgai viacitiesofnight citiesofnight
alittlebitmore
18:16
"Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi."
— Anonim
alittlebitmore
18:16
Jeśli ktoś był dla Ciebie ważny ,nie zapomnisz go. I nieważne czy to był kochanek, czy przyjaciel czy chomik.
— .
Reposted fromsilla silla viacytaty cytaty

October 11 2012

alittlebitmore
13:20
9683 8ef0

September 20 2012

alittlebitmore
18:17
Remember one person can't destroy You more than once.
— friend
Reposted fromkatioszka katioszka viazoozia zoozia

July 15 2012

alittlebitmore
19:41
Kiedy człowiek koncentruje się na czymś bardzo mocno i trzyma to w myślach, pragnie tego i o tym marzy, to prędzej czy później te marzenia zamieniają się w rzeczywistość. 
To, o czym najczęściej i najmocniej myślisz dzisiaj, będzie twoim jutrem. 
— Beata Pawlikowska
Reposted fromsense sense viapure-bliss pure-bliss
alittlebitmore
19:40
2477 bdfc 500
alittlebitmore
19:40
alittlebitmore
19:32
wrzucam Cię do pudełka z napisem 'najważniejsze osoby mojego życia', po czym uśmiecham się sentymentalnie do osób, które tam znajduję. nigdy nie pomyślałabym, że wszyscy mnie zostawicie, gdy będę Was potrzebować najbardziej.
Reposted frommefir mefir viazapomnialam zapomnialam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl